Breng meer agapè in je bedrijf

Om kennis en inspiratie op te doen op het gebied van MVO heb ik me met mijn net opgerichte bedrijf 4socialimpact aangesloten als partner van MVO Nederland. Ik viel met mijn neus in de boter, want ik kon meteen naar het groots opgezette NE20-festival.

‘Met liefde ondernemen’, door Universiteit Maastricht- van Prof. dr. Harry Hummels, dat was de titel van de laatste break-out-sessie die ik bezocht tijdens dit festival. Zo’n titel fascineert me. Met liefde leidinggeven, er zijn voor de ander, presentie. Ik zou niet anders kunnen. Nu heeft het een naam: agapè 🙂

Daarom vertel ik in deze blog op hoofdlijnen wat agapè is en leg ik de link naar maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO). Zo haal je namelijk de liefde van vrijwilligersorganisaties in jouw eigen organisatie. Ik neem hierin dingen mee die zijn gepresenteerd tijdens de break-out-sessie, het onderliggende onderzoek ‘In de ogen van de ander- van prof. Dr. Harry Hummels’ en mijn eigen ervaringen. 

Breng liefde in je organisatie 

Er zijn heel goede redenen om het ‘Geven om anderen’ / Agapè hoog op de prioriteitenlijst van je bedrijf te zetten. In onderstaande grafiek zie je wat het je kan opleveren. 

deze grafiek laat zien wat geven om een ander kan opleveren voor je organisatie
Bron: In de ogen van de ander, een studie naar agapè in een bedrijfsomgeving https://sustainable-finance.nl/upload/researches/GRONDSTUDIE.pdf

Wat is agapè?

Voor we op de inhoud ingaan, eerste de uitspraak. Agapè spreek je uit als : https://nl.howtopronounce.com/dutch/agape – En dus niet zoals de accent grave suggereert met ‘ korte e’. 

Het is het ‘het onverplichte commitment aan de bloei van iemand of iets anders dat door de ander wordt gewild en in concrete handelingen en realisaties tot uitdrukking komt in de context van het ondernemen’  (uit: In de ogen van de ander, Hummels)

‘In de ogen van de ander’ gaat het om agapè in de private sfeer: Het gaat dan niet primair om het domein van het individu, maar om dat van de onderneming. 

Oude wijn in nieuw zakken?

In het onderzoek wordt verkend in hoeverre dit begrip echt anders is dan bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen, gedeelde waardecreatie, sociaal ondernemerschap, humanistisch management, excellent ondernemen voor gemeenschappelijk welzijn of filantropie. De conclusie is dat het verwantschap met deze begrippen vertoont maar het zeker niet hetzelfde is. 

Wat agapè relevant maakt is dat het denken start vanuit de ander. Dat betekent dat we ons in de concrete organisatiepraktijk meer dan tot dusver veelal gebruikelijk is, stil moeten staan bij wat de ander bezighoudt – in vreugde en verdriet, in de toekomst en vanuit het verleden mens, medewerker, klant, collega of partner verschijnt. 

Wat het echt anders maakt volgens Hummels: 

 • Waar maatschappelijk verantwoord ondernemen, gedeelde waardecreatie, wederkerigheid en filantropie primair vanuit de doeleinden, de processen en de beoogde uitkomsten van de eigenaren, managers en medewerkers van de onderneming denken, start agapè bij de ander. 
 • Een tweede kenmerk van agapè is dat het zich niet beperkt tot de intentionele gerichtheid op de ander, tot de empathische verbondenheid, maar zich dient te manifesteren in concrete actie. 

Alles is liefde in Vrijwilligersorganisaties 

In veel vrijwilligersorganisaties draait alles om agapè, om het denken vanuit de ander, alleen wordt het niet zo benoemd. Websites, posts op socialmedia, ze zijn vaak voorzien van hartjes. Hoewel er veel motivaties zijn om vrijwilligerswerk te doen is liefde, iets willen betekenen voor een ander,  de basis ervan. En ook om vrijwilliger te behouden is leidinggeven met liefde nodig. En zo hard werken voor het goede doel, dat kan ook alleen als je intrinsieke motivatie er een van liefde is. 

Hoeveel geeft jouw organisatie om anderen?

Kijk eens hoe andere organisaties het doen en bedenk hoe jouw organisatie scoort. 

deze grafiek laat zien hoe organisaties invulling geven aan het welzijn van anderen
Bron: In de ogen van de ander, een studie naar agapè in een bedrijfsomgeving https://sustainable-finance.nl/upload/researches/GRONDSTUDIE.pdf

Geven om anderen zoals het toegepast wordt in ‘In de ogen van anderen’:  Onder ‘anderen’ verstaan wij uw klanten, medewerkers, zakelijke partners, toeleveranciers, de lokale gemeenschap(pen) waarin u opereert, of de samenleving als geheel. Onder ‘geven om’ verstaan wij de aandacht die u heeft voor het welzijn van iemand of iets anders. Dat kan uiteenlopen van een extra inspanning voor een klant, tot het bezoekje aan een zieke collega en van een donatie aan de lokale sportclub, tot het aanmoedigen van medewerkers deel te nemen aan een sponsorloop. Geven om anderen kan ook op meer beleidsmatige wijze worden aangepakt. Een ex-gedetineerde aan een vaste baan helpen, of bijdragen aan het uitbannen van kinderarbeid door op verantwoorde wijze chocola, koffie of thee te produceren, laten ook zien dat een organisatie geeft om een ander. (Uit: In de ogen van de ander, Hummels)

Maak een plan en doe het!

Maak werk van je maatschappelijk betrokken ondernemen en breng middels het samenwerken met een vrijwilligersorganisatie de liefde en het enthousiasme in je organisatie. Doe het niet hap snap, maar maak bewuste keuzes, benader het meer bedrijfsmatig. 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen =  de vrijwillige bijdrage van bedrijfsmiddelen om het welzijn van de samenleving te verbeteren (zie ook Kotler & Lee, 2005). 

Wil je aan de slag met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen? Misschien helpen onderstaande stappen je daarbij:

 1. Denk na over wat jou drijft en wat voor organisatie je wilt nalaten. Waar zit jouw agapè?;
 2. Denk vanuit de ander: je werknemers, je zakelijke relaties, de gemeenschappen waarin je actief bent. Waar hebben zij behoefte aan?
 3. Kun je de strategische doelen/kernwaarden/purpose van je organisatie ophangen aan de SDG’s? Ook al lijken die misschien wat abstract, je kunt ze vertalen naar lokale acties die impact hebben;
 4. Ga vanuit hier, samen met je belanghebbenden, na welke non-profits je zou kunnen steunen. Zoek doelen die ook jouw organisatie versterken en gebruik dit goede werk ook als HR en PR instrument;
 5. Maak het praktisch door te werken met het model van 5xM (Meijs & Van der Voort, 2004): 
  • Munten: financiële ondersteuning 
  • Middelen: fysieke goederen of technologie 
  • Massa: beschikbaar stellen van het zakelijk netwerk 
  • Media: het gebruik van de zakelijke mediakanalen ten behoeve van een non- profit organisatie of sociaal issue (ook bekend als cause related marketing)
  • Mankracht: werknemers-vrijwilligerswerk

De vrijwilliger van de toekomst is corporate (Lonneke Roza)

Meer weten? 

Neem dan vooral contact op met mij via monique@4socialimpact.nl of kijk op www.4socialimpact.nl

Verder lezen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *